Nästa programpunkt: Byalagets höstfest lörd. 3 september!

TREVLIG SOMMAR!

Stort bidrag till byalaget från Sparbanksstiftelsen

Byalaget har fått ett stort bidrag som styrelsen sökt från Sparbanksstiftelsen. Bidraget är till för ”att kartlägga och sprida kunskap om natur och kultur i Sörby. Byalaget kommer att kartlägga och digitalisera samt beskriva historiska och befintliga hus, sevärda platser och promenadstigar i och runt Sörby”, som det står i motiveringen till bidraget. Checken på 115.000 kr överlämnades vid Johans lada den 17 maj av stiftelsens representanter Daniel Högstedt och Robin Gustavsson till byalagets ordförande Erling Kjellander.
Kristianstadsbladet & Norra Skånes reporter och fotograf på besök för ett reportage om byalagets arbete med att dokumentera Sörby förr! Här med Sven-Erik och Elle som ska visa Sven-Eriks stora trätavla över Sörby i Johans lada. (d. 5 april 2022)