Den 2 mars kl 19.00 – ca 21: Årsmöte med berättare

Onsdagen den 2 mars håller byalaget årsmöte.

Efter själva årsmötet, som vi brukar klara av på kort tid, handlar det om SÖRBY FÖRR. Jan Inge Jönhill och Ola Nilsson berättar och visar bilder om en del av Sörbys historia. Som vanligt bjuder byalaget på fika.

Byalagets hemsida

Byalagets hemsida har nu förbättrats efter att en del tekniska problem kunnat lösas. Åter går det att ta del av foton från byalagets tidigare utflykter m.m.