Tomten vid Hultastenen 23/12

På lille-julaftons kväll 18.00 – 19.30 får alla barn i Sörby en chans att lämna sin önskelista till tomten.

Berättarafton med Lars Påhlsson

Lars Påhlsson från Vinslöv berättade om Nordkorea i kyrkhuset 22/11 – 2023.

Ny stigar

På städdagen den 17/5 röjdes och skyltades nya stigar:
– Den gamla stigen/vägen från Östra Brännerna till Västra Brännerna är nu åter framkomlig.
– En promenadstig från Sjunkarödsvägen (mittemot pl 1182) till gamla Vinslövsvägen mellan Sörby och Bjära är nu (nästan) framkomlig till och med på cykel
– Från Gränsbo går det nu att cykla till Smålanden.

Ny anslagstavla

Byns nya anslagstavla vid kyrkans parkering invigdes den 24 januari. Där finns plats för både en karta över socknen med vandringsslingor och sevärdheter utmärkt, och alla andra anslag som rör byn. ”Dubbelfönstret” kommer att användas av byalaget, och i ”enkelfönstret” till höger skall vi Sörbybor kunna sätta upp anslag och annonser.

Stort bidrag till byalaget från Sparbanksstiftelsen

Byalaget har fått ett stort bidrag som styrelsen sökt från Sparbanksstiftelsen. Bidraget är till för ”att kartlägga och sprida kunskap om natur och kultur i Sörby. Byalaget kommer att kartlägga och digitalisera samt beskriva historiska och befintliga hus, sevärda platser och promenadstigar i och runt Sörby”, som det står i motiveringen till bidraget. Checken på 115.000 kr överlämnades vid Johans lada den 17 maj av stiftelsens representanter Daniel Högstedt och Robin Gustavsson till byalagets ordförande Erling Kjellander.
Kristianstadsbladet & Norra Skånes reporter och fotograf på besök för ett reportage om byalagets arbete med att dokumentera Sörby förr! Här med Sven-Erik och Elle som ska visa Sven-Eriks stora trätavla över Sörby i Johans lada. (d. 5 april 2022)