Längs vägen från Sörby mot Vinslöv fanns till 1836 ett torp under prästgården. Delar av grundmuren finns kvar än idag. På laga skifteskartan 1833 kallades platsen ”Sjudarelyckan”. Den förste torparen på platsen var salpetersjudaren Per Andersson (ca 1702-1774). Även hans efterträdare på platsen, Per Persson (ca 1734-1790) var salpetersjudare.

Den siste torparen på stället var Sven Bengtsson (1795–1876) gift med Elna Nilsdotter (1802–1882). Sven var timmerman. Elna utsågs 1831 till socknens jordegumma, dvs barnmorska. De hade totalt 6 barn, av vilka 5 föddes medan de bodde här. Vid laga skiftet 1836 fick de flytta torpet till prästgårdens utmark längs Sjunkarödsvägen, för att ge plats åt gården som finns här nu. Senare flyttade de till ett torp under Sörbytorp i Smålanden.

Precis bredvid fanns en liten vattenkvarn ”Prästens mölla”, som finns med redan på den äldsta kartan 1699. Troligen användes vägbanken som kvarndamm. Inga synliga rester finns kvar. Uppodling och utdikning i början av 1800-talet gjorde troligen kvarnen oduglig.

Den vänstra bilden ovan visar torpet och möllan på skifteskarta från 1833. Nuvarande vägen (ljusgrå) och byggnader (ljusrött) är inlagt. Till höger ovan en orienteringskarta. Även på kartan 1795 (nedan) finns torpet och möllan med.