Bengt Persson Snygg (1812-1875) antogs 1834 som soldat för Sörbytorps rote 55 vid Västra Göinge kompani. Ungefär 1845 fick han ta upp ett nytt soldattorp, som blev det första torpet vid Gränsbo. Han fick avsked 1854, men brukade torpet till 1875 då sonen Nils Bengtsson Snygg (1850-1927) med hustru Sissa f Nilsdotter (1850-1928) tog över.

De sista torparna på stället var Per Glader (1882-1961) och Sofia f Bondesson (1882-1974), som fick 6 barn. Per var slaktare och Sofia var känd som spettkaksbagerska. Gladers köpte 1927 grannhuset 500 m österut längs vägen, men behöll torp-arrendet åtminstone tills 1940. Idag står ett modernt garage på platsen, och bakom den finns resterna av en jordkällare. I övrigt finns det inga rester av byggnaderna.

Gladers boningshus finns kvar på ett flygfoto från 1972
Per och Sofia Glader