Mitt i det som nu är vägkorsning Vinslövsvägen/Sjunkarödsvägen låg 1814-1865 ett torp.

Byggnaderna från 1833 års karta inlagda på satellitbild.

Torpet etableras troligen 1814 och nämns första gången i mantalslängden 1815. Innehavare var skräddaren Mattis Nilsson (1780-1856) och hans hustru Pernilla Torsdotter (1788-1852). I mantalslängd och husförhörslängd står de som torpare under en av gårdarna på Sörby nummer 9, vilken ägdes av Pernillas bror Nils Torsson (1781-1853). 1813 hade allmänningen ”Åran” delats upp mellan delägarna (, dvs de bönder i byn som inte var arrendatorer under Sörbytorp). Då fanns inte torpet med. Vid detta skifte hamnade marken där torpet byggdes under nummer 17 Sörbygård. Det är lite märkligt att det byggdes ett torp under gård 9 på marken till gård 17.

Karta 1813 över delning av allmänningen Åran. Då var inte Mattis Nilssons torp på Skräddarelyckan byggt

Torpet är medtaget på skånska rekognosceringskartan ca 1820. På laga skifteskartan 1833 kallas det inhägnade området runt huset för ”Skräddarelyckan”. Vid skiftet tillföll marken Gård nummer 10, men Mattis och Pernilla verkar ha fått bo kvar ändå.

Laga skiftes-karta 1833. Nutida vägar och byggnader är markerade. Mattis Nilssons torp är byggnaden mitt i bild som är vinklat för att följa vägens krökning. Vid laga skiftet hamnade torpet under Nummer 10

Mattis och Pernilla fick inga barn, utan testamenterade huset till Pernillas systerdotter Else Håkansdotter (1829-1865). Else dog barnlös. Tyvärr finns det ingen bouppteckning efter henne, men om man får tro mantalslängder och kyrkböcker försvann huset efter hennes död. Möjligen kan det vara detta hus som flyttades till Domarebacken vid Sörbytorp, och i så fall ännu står kvar.