På den tomt där Annika Weckenberg och Ola Ahlstedt bor i ett nybyggt (1997-98) hus har tidigare i olika omgångar funnits 4 olika torp eller bostadshus: Holbecks torp (som beskrivs nedan), Anders Anderssons torp, Kröppahuset och Högahem.

Holbecks torp finns med på lantmäterikartor 1813 och 1833, och verkar ha legat ungefär där Annika och Olas bostadshus ligger idag.

Till 1795 var utmarken gemensam för hela byn. Då skiftades all utmark, så att varje markägare fick sin egen skog och sin egen betesmark. Gård Nr 17 (Sörbygård) fick sin mark i en remsa längs Vinslövsvägen från Smålanden till Bjära. Troligen var det detta som möjliggjorde att Sörbygård ganska snart lät anlägga ett par torp på sin utmark. Först var Hollbecks torp som anlades 1798.

Anders Hollbeck var städslad för Skånska husarregementet, Sandby kompani, rusthåll 7 i Grantinge. Han blev antagen 1791 för att hans företrädare på roten var i rysk fångenskap. Tidigare var han s.k. reserve-karl för Rote 98 Hålabeck, vilket förklarar hans soldatnamn. Oklart var han vistades före 1798 eller var han kom ifrån. Han verkar inte ha bott i Grantinge. 1798 fick han istället städsla ett nytt torp under Sörbygård.

Anders Persson Holbeck (1769-1832) och Pernilla Trulsdotter (1769-1843) brukade torpet 1798 till 1824. De fick tre barn. Dottern Hanna (1798-1874) med make Nils Persson (1794-1854) tog över torpet 1824. Föräldrarna bodde kvar på undantag. Hanna och Nils flyttade 1828 till Ranseröd, men Hannas syster Sissa (1803-1839) och hennes son Nils Nilsson (1828-1850) bodde kvar tillsammans med de gamla Holbecks. Efter Pernillas död 1843, verkar det ha använts som arbetarbostad något år, och sedan varit öde till 1856.

Det finns inga synliga spår kvar efter torpet.