På den tomt där Annika Weckenberg och Ola Ahlstedt bor i ett nybyggt (1997-98) hus har tidigare i olika omgångar funnits 4 olika torp eller bostadshus: Holbecks torp, Anders Anderssons torp (som beskrivs nedan), Kröppahuset och Högahem.

1855 övertogs Sörby Nr 17 – Sörbygård – av översten Nils Toll. Året därpå städslades Anders Andersson (1817-1886) och Anna Jönsdotter (1823-1911) som torpare. Man kan se på generalstabskarta 1865 att det enda torpet på Sörby 17 låg på ungefär samma ställe som Holbecks torp varit, men skalan på kartan är för liten för att se exakt. Anders och Anna hade kommit till Sörby 1846 var för sig, tjänat som dräng och piga på olika gårdar i socknen med flytt så gott som varje år, tills de gifte sig 1850, då första sonen föddes. Han dog dock bara en vecka gammal. Därefter flyttade de tillsammans mellan olika gårdar tills de 1856 fick bygga upp ett eget torp på Sörby 17. De fick 6 barn som överlevde, varav 3 innan de flyttade hit. Anders står som torpare i mantalslängd och husförhörslängd 1856-1882, därefter som inhyst. Det kommer ingen ny torpare på platsen. De husgrunder som finns kvar i backen i västra delen av Annikas och Olas tomt är möjligen en rest av detta torp.

Generalstabskarta 1865. Anders Anderssons torp markerat.

Deras barnbarn Allan Ljungbeck (1916-1984) har i bevarade intervjuer berättat att de åtminstone på slutet bodde i det sk Kröppahuset, som var en backstuga vid Vinslövsvägen, nära torpet.