På den tomt där Annika Weckenberg och Ola Ahlstedt bor i ett nybyggt (1997-98) hus har tidigare i olika omgångar funnits 4 olika torp eller bostadshus: Holbecks torp, Anders Anderssons torp, Kröppahuset (som beskrivs nedan) och Högahem.

Allan Ljungbeck, som i bevarade intervjuer berättat om hur det var i Sörby förr, berättade även att hans farföräldrar Anders Andersson (1817-1886) och Anna Jönsdotter (1823-1911) bodde i det sk Kröppahuset, vid Högahem. Högahem var en arbetarbostad under Sörbygård. I en försäkringshandling från 1907 där Sörbygård och Högahem försäkras finns en skiss där även backstugan Kröppahuset är utmärkt.

Anders och Anna blev torpare under Sörbygård 1856. Om deras torp var identiskt med det tidigare torpet på platsen – Holbeks torp – eller det senare Högahem eller låg någon annanstans i närheten vet vi inte. Arbetaren Sven Stark (1827-1895) med hustru Anna Bengtsdotter (1829-1891) och 5 barn var 1861-1876 antecknade som inhysta på eller vid Anders Anderssons torp. Att 2 familjer på sammanlagt 15 personer skulle delat på den lilla backstugan verkar inte rimligt. Kanske bodde Sven Starks familj i backstugan. Det skulle också förklara namnet ”Kröppahuset”, eftersom Sven räknades som krympling (kröppling). Hans ena arm och hand var obrukbara enligt husförhörslängden. De flyttade 1876 till en backstuga i Prästaskogen.

Någon gång efter att Anders Andersson blev av med torpkontraktet ca 1882, flyttade han och Anna troligen till backstugan.

Enligt Allan Ljungbeck revs backstugan efter hans farmors död 1911. Idag står ett traktorgarage/carport på platsen. Grundmurarna är troligen från Kröppahuset. Utsträckningen stämmer dock inte helt med kartskissen ovan.