På den tomt där Annika Weckenberg och Ola Ahlstedt bor i ett nybyggt (1997-98) hus har tidigare i olika omgångar funnits 4 olika torp eller bostadshus: Holbecks torp, Anders Anderssons torp, Kröppahuset och Högahem, som beskrivs nedan.

Enligt en försäkringshandling från allmänna brandförsäkringsverket för Sörby Nr 17 Sörbygård, fanns det längs dåvarande Vinslövsvägen en arbetarbostad byggd 1907 som hörde till gården. Huset kallades Högahem. Det bestod av ett bostadshus på hög källare (suterräng) och ett uthus.

Enligt försäkringsbeskrivning var bostadshuset 12 x 7,2 m, inrett till 2 lägenheter om vardera 3 rum och kök. I källaren fanns grovkök med bakugn. Huset är byggt i resvirke med dubbla bräder och med spåntak. Innerväggar och tak är panel med oljefärg. Vid bägge gavlarna finns en förstukvist med dörr. Enligt beskrivningen finns det i huset 10 fönsterlufter, 2 pardörrar, 10 spegeldörrar, 2 vindstrappor, bakugn, inmurad tvättgryta, 4 jernspisar och köksinredning. Försäkringsvärdet för huset var 3000 kr.

Uthuset var 18 x 6 m, även det av resvirke och spåntak. Det var inrett som fähus med en båsplats och två boxar samt loge, lada och höskulle. Huset hade 2 fönster, 6 dörrar och 4 par portar. Totalt försäkringsvärde 1000 kr.

Den första familjen som flyttade in var Nils Nilsson Fröberg ( f 1877) och Sigrid f Svensson (f 1874). De flyttade in 1908, och hade tidigare varit statare på Råröd. Första året kallas han arbetare, sedan torpare. Totalt hade de 6 barn. 1917 flyttade de till Dammhuset i Gumlösa.

I den andra halvan av huset bodde från 1910 Jöns Bengtsson (1877-1960) och Hilma f Johnsson (1880-1961). De hade också 6 barn. Jöns kallades torpare liksom grannen Nils, vilket innebar att bägge brukade tillräckligt med jord för att försörja sig. Jöns och Hilma hade tidigare varit statare och torpare på Nybygård, som de lämnade samma år som Nils Tuvesson tillträdde som arrendator där. 1915 köpte Nils Tuvesson Sörbygård, och redan samma år lämnade Jöns Bengtsson sitt torp och flyttade till grannhuset ”Krons”, nu Sörby 1170.

Jöns Bengtssons familj framför Högahem ca 1914.

Det finns ytterligare några familjer som troligen bodde en kort tid i huset. Skräddaren Johan Salomonsson (1880-1952) och Ester f Olsson (1882-1955) med 2 barn verkar ha bott i den ena lägenheten 1916-19. arbetaren Nils Olof Nilsson (f 1895) med hustru och ett barn, och arbetaren Oskar Åkesson med hustru och ett barn, verkar alla ha delat på den ena lägenheten under ett år 1917-18.

Därefter revs huset. Enligt försäkringshandling för Sörbygård 1919 är boningshuset ”nedrivet och bortfört”. Uthuset har flyttats till gården, där det används som svinhus. Enligt uppgifter från äldre bybor flyttades boningshuset Vanneberga. Grunden till boningshuset finns kvar och används nu som uthus av Annika och Ola som (2022) nu bor på tomten. Bredvid finns grunden till en källare som inte omnämts i försäkringshandlingen. I backen bakom boningshuset finns en utjämnad yta med enstaka grundstenar där uthuset legat.