Före laga skiftet 1833 bestod Sörby Nr 9 av 4 gårdar om vardera 7/32 mantal skattejord, som alla låg vid bygatan. En av dem genomgick en serie uppsplittringar och ägarbyten under pågående laga skifte. Gården fick utflyttningsskyldighet. Den största delen som fick beteckningen 9:9 hamnade här. De som byggde upp gården här 1836-37 var Johannes Jönsson (1784-1856) och Elna Persdotter (1797-1857). Deras dotter Bengta (1835-1906) och hennes man i andra giftet Nils Mathisson (1819-1909) blev de sista brukarna på platsen. De hade tre gemensamma barn, och Elna 2 barn från första giftet. Endast en dotter överlevde tonåren.

På generalstabskartan 1865 finns 3 små gårdar på rad längs Vinslövsvägen. Gårdsplatserna för 9:7 och 10:1 är fortfarande bebyggda. På 1880-talet lades marken samman under 10:1.

Utmarksskiftet som hörde till gården såldes 1883 till Anders Nilsson (1849-1921), som sedan tidigare var torpare där. Hemmaskiftet såldes samtidigt till grannen på Sörby 10:1. Nils Mathisson bodde kvar livet ut. Därefter revs/flyttades samtliga byggnader. Idag finns inga synliga rester av gården.

I samband med bygget av Sörby skola 1955 styckades tomtmark av där Nils Mathissons gård legat. Lärarbostaden längs vägen och ytterligare en villa byggdes 1956, och står ännu kvar.