Smålanden nämns första gången 1649, då ”Mogns Hanss i Smaalanden” var dopvittne. Ursprungligen bestod byn av tre små gårdar, som troligen tillkom under första halvan av 1600-talet. Vid Skånes övergång till Sverige 1658 brukades alla tre gårdarna av åboar med tillnamnet Krabbe. Namnet lever ännu kvar i ”Krabba-gropen”, den kanal som man korsar på gamla vägen mellan Smålanden och kyrkan. De många torp och backstugor som till stor del finns kvar i Smålanden tillkom huvudsakligen under mitten och andra halvan av 1800-talet.

På kartan 1699 framgår läget för gård 3 i Smålanden. Den som troligen anlade Smålanden 3, eller Krabbe­huset som det också kallades, var Peder Hanssön Krabbe. Han gifte sig 1653 med Karine Tröels­datter. De bodde här åtminstone till 1668, och fick 4 barn här. Gården finns kvar på samma plats på karta 1795 och 1820, men inte 1833 och 1861. De sista brukarna på gården var troligen Sven Olsson (1786-1834) och Pernilla Johnsdotter (1787-1862). De flyttade 1831 till gården Sörby 3 som låg intill Prästgården.

Platsen ligger idag i en beteshage. Man kan skönja några stenar som troligen är en rest från husgrunden.