I ”Prästaskogen” nära nuvarande Smålanden pl 1203, fanns ett torp som brann ner ca 1909.

De första kända brukarna här är Nils Jeppsson (1856-1928) och Johanna f Andersdotter (1862-1940), som bodde här ungefär 1885-1894. 4 av deras 7 barn föddes här innan de flyttade till Bokelyckan. De efterträddes av husar Per Bengtsson Öberg (1859-1941) och Augusta f Johnsdotter (1865-1944). De fick 4 barn här innan de 1906 flyttade till ett torp i Smålanden. Näste och siste brukare blev Per Hellqvist (1877-1950) och Alma f Svensson (1883-1961). De fick 9 barn, av vilka 3 föddes och 1 dog på stället. De flyttade 1909 till Råröd, och några år senare till Åraslöv.

Per Hellqvists torpkontrakt från 1906, som i augusti 1908 övertas av grannen Anders Olsson. Det årliga arrendet utgörs av 12 dagsverken utan ersättning plus 4 dagsverken mot 1:25 per dag i kostersättning. Dessutom skall torparen förutom att ta hand om mark och hägnader, hjälpa till med vägunderhåll av ”prästvägen”, som troligen syftar på Sjunkarödsvägen.

Torpet finns såvitt känt är inte på någon karta eller något foto. Det är okänt ifall det fanns före 1885. Idag finns det kvar tydliga rester av en husgrund med källare på platsen markerad på kartan, och ytterligare 50 meter in åt nordväst (längs stengärdet) finns en källare ingrävd i backen.