På det som idag är kyrkans parkeringsplats låg 1873-2001 Sörby småskola. Den låg mellan vägen och uthuset, som ännu står kvar.

Karta ca 1970. Småskolan söder om kyrkan är markerad med röd cirkel.
Ritning från 1872, som dock inte överenstämmer med hur huset ser ut på nedanstående bild. Småskolan byggdes 1873.

De lärarinnor som bott och verkat i småskolan är:
1873-1884 Elna Persdotter (f. 1854)
1888-1898 Ingrid Nilsson (1866-1944)
1898-1903 Anna Elisabeth Lindqvist (f. 1881)
1903-1908 Hilda Nilsson (1877-1959)
1908-1912 Helena Märta Ingeborg Forsberg (1888-1972)
1912-1954 Rut Karlsson f Jönsson (1893-1988)

Småskollärarinnor var normalt ogifta, och förutsattes lämna sin tjänst om de gifte sig. Först 1939 lagstiftades att kvinnor i statlig tjänst hade rätt att behålla sin tjänst om de gifte sig, fick barn eller förlovade sig, förutsatt att de varit anställda minst 2 år. Rut Jönsson var den första lärarinnan i Sörby som arbetade kvar som gift. Hon gifte sig 1920 med ladugårdsförmannen på Sörbytorp, Ludvig Karlsson (1892-1978). De fick tre barn som växte upp i skolan.

Rut Karlsson med elever framför småskolan ca 1930

I samband med att nya skolan invigdes 1954/55, flyttades småskoleundervisningen dit. Samtidigt pensionerade sig Rut. Hon och maken flyttade till Vinslöv.

Fastigheten köptes av
     Nils (1889-1984) och
     Hilma Persson (1901-1997),
som bodde här 1957-1984.

Därefter har lokalen använts av kyrk­vakt­mästarna, hyrts ut till tillfälliga hyresgäster och varit församlingshem. Huset revs 2001 för att kunna utvidga kyrkans parkering.