Detta torp mellan Fruehagen och Gränsbo, låg i gränsen mellan åker och utmark. Idag ligger ruinen ganska otillgängligt i skogen.

Torpet anlades troligen 1856. Första brukare var Anders Andersson (f. 1828) och Else Nilsdotter (1825 – 1857). Else dog redan 1857. Anders gifte om sig och emigrerade sedan till Amerika 1868. Det verkar inte ha kommit någon ny torpare. Troligen användes huset sedan som arbetarbostad till Fruehagen och/eller Sörbytorp.

1892 kom troligen Marie Holmgren (1858 – 1896) med 8 barn (det äldsta 8 år gammalt) från torpet Gränsen hit sedan hennes man rymt till Amerika. När Marie dog 38 år gammal 1896 skingrades barnen till olika fattigvårdsinsatser. Troligen auktionerades de ut. 1899-1902 bodde Mårten (1848 – 1928) och Cecilia Persson (1851 – 1937) här.

1911-1929 bodde Sven (1879-1946) och Hilma Johnsson (1887 – 1951) med 6 barn. De blev de sista som bodde här, och därför är det Svens öknamn ”Knaggen” som har blivit det namn som givit namn åt platsen. Sven och Hilma flyttade till Knaggahuset vid Slätteke

Karta från 1920 då ”Knagga-Sven” Johnsson med familj bodde här. Varken på denna karta eller på karta 1881 syns några ekonomi-byggnader.