Hästförsäljningsbyrån låg mellan 1900 – 1906 mitt inne i Sörby by. Markeringen visar tomtens ungefärliga utsträckning

Svenska hästförsäljningsbyrån grundades 1889 i Malmö. År 1900 tog arrendatorn på Sörbytorp Carl Carlsson (1870 – 1931) över verk­sam­heten och flyttade den till Sörby. Han hade arrenderat Sörbytorp sedan 1896 och bodde i Gransbo. Tidningsartikeln från Kristian­stad Läns Tidning 1900-05-09 beskriver verk­samheten som skall startas upp i Sörby.

Kristian­stad Läns Tidning 1900-05-09 beskriver verk­samheten som skall startas upp i Sörby.

Redan i augusti 1900 påbörjades kör-utbildning, och i oktober samma år genomfördes den första uppvisningen på platsen. Fotot nedan visar stall­bygg­naderna. Stallplanen om­fattade skol­gården och tomten norr om skolgården. Stall­bygg­naderna låg unge­fär mitt för infarten till skol­gården.

Hästförsäljningsbyråns stallar och stallplan. I bakgrunden Sörbygårds ladugårdsgavel

När Carl Carlssons arrende på Sörbytorp tog slut 1906 köpte han gården Slättäng utanför Kristianstad och flyttade Hästförsäljningsbyråns byggnader dit. Norra delen av Häst­för­sälj­nings­byråns område bebyggdes med ett hus, som står kvar. Södra delen användes som åker tills skolan byggdes 1954.

Sven-Olof Persson har skrivit om Hästförsäljningsbyrån i i Vinslövs Hembygdsförenings Kistebrev nr 58 år 2022.