Mor Hålbäcks stuga låg längs vägen från Smålanden mot kyrkan.

Backstugan byggdes troligen som undantagshus för Smålands-gården. Hanna Truedsdotter (1809 – 1894) som drivit gården 1833 – 1865 tillsammans med sin man Nils Svensson (1803 – 1865), bodde här under sin tid som änka.

Före henne bodde troligen de föregående brukarna på gården, Måns Svensson (1780 – 1842) och Lusse Andersdotter (1783 – 1856), här.

Karta 1920. Mor Hålbäcks stuga strax öster om gårdsbebyggelsen på yta 377. Idag finns muren kvar där stugan var ingrävd i backen. Även om gården finns kvar idag finns ingen av byggnaderna från 1920 kvar. Röd prick = skyltens plats

De sista som bodde på platsen var
Anders Nilsson Hålbäck (1832 – 1907) och
Hanna Nilsson f Månsdotter (1833 – 1929). De flyttade hit ca 1905 efter att ha lämnat sitt torp, idag känt som Östra Brännerna. Hanna som kallades Mor Hålbäck flyttade ca 1920 till ett hus vid Underlia-rundan. Stugan användes sedan som hönshus till ca 1947, då den revs och ersattes av ett nytt hönshus strax intill..

Idag finns den del av grundmuren/väggen som var ingrävd i backen kvar.