Under första halvan av 1700-talet etablerades två torp som kal­lades ”Lilla Hultet”. Detta var ett av dem. Det finns med på kartor från 1795, 1820 och 1865. På kartor 1875 och 1881 finns inga byggnader kvar.

Platsen för torpet Lilla Hultet markerat ca 100 m söder om Hultastenen

”Lilla Hultet” nämns i kyrkboken första gången 1726. Första torpare här var troligen Jeppe Jeppsson (ca 1705 – 1771) och Kersti Bengtsdotter (ca 1701 – 1771).

Det följdes troligen av Per Tulasson (ca 1716 – 1760) och Sissa Nilsdotter, som flyttade till Gumlösa ca 1739.

Därefter nämns Per Trulsson och Nilla Mattisdotter, som får en dotter här 1748,

I början av 1750 kommer Nils Nilsson ( död 1765) och Elna Simonsdotter ( död 1770) hit. När Nils dog gifte Elna om sig med Åke Persson (ca 1729 – 1807). När Elna dog gifte Åke om sig med Sissa Andersdotter (ca 1746 – 1815). Deras barn Jeppa Åkesson (1775-1849) och Else Åkesdotter (1784 – 1849) bodde kvar här livet ut, och efterträddes av sin brorson Sven Svensson (1816 – 1874) och hans hustru NIlla Carlsdotter (1820 – 1901).

De flyttade 1855 till Smålanden, och efterträddes av Sven Nilsson (1825 – 1872) och Maria Persdotter Broström (1818 – 1897). Efter Svens död verkar torpet ha rivits. Maria blev inhyst först hos någon granne, och sedan i Smålanden.

Idag finns inga spår på platsen av torpet som legat här, om det inte finns någon grundsten kvar under stengärdet i beteshagen. Marken har varit odlad under 1900-talet.