Länkar till de ställen som nämns på skylten:

33. Jättestenshuset

Pl 1249 – Pilshult

Pl 1247 – Ryggåsstugan

Pl 1246 – Jalklings

Pl 1245 – Stjernfelts