Ca 300 meter öster om Ry gård finns resterna efter Spjuts soldattorp, senare kallad ”Viktors”. Grundstenar till alla byggnaderna som syns på kartan från 1920 finns kvar.

Brukarlängd

1822-1841  Den förste torparen här var Måns Hansson Spjut (1781-1841) med hustru Karna Nilsdotter (1783-1829). Han antogs 1816 som soldat för Sörbytorps rote 55 i Västra Göinge kompani. De första åren bodde han inhyst på olika ställen i socknen. Ungefär 1822 fick han ett eget rotetorp på denna plats. Han fick avsked från tjänsten 1831, men fick bo kvar på torpet.

1841-1852 Nils Nilsson (1799-1851) med hustrun Arna Rasmusdotter (1803-1880)

1852-1869  Jöns Månsson (1812-1868) med hustru Bengta Torstensdotter (1816- )

1869-1900  Lars ’Spjuts Laaes’ Trulsson (1828-1900) med hustru Elna Andersdotter (1833-1895)

1901-1925  Olof Åkesson (1867-1944) och hans hustru Johanna (1867-1923) friköpte 1921 torpet med 4 hektar mark.

1925-1929  Dottern Thyra (1900-1927) och hennes man Viktor Nilsson (1900-1996). De fick ett barn innan Thyra dog. 1929 brann gården ner. Marken såldes då till en granne. Viktor köpte senare ett hus i Sörby vid Sjunkarödsvägen.