Vid gamla vägen mellan Ry gård och Kviingevägen ligger ett torp som nämns första gången i mantalslängd 1777. Förste torpare var Wollemar Nilsson (1736-1798) med hustru Sissa Kristensdotter (ca 1742-1802). På karta 1795 kallas det ”Wollemars hus med intagor”. Efter näste torpare Per Hansson (ca 1758-1812) med hustru Nilla Andersdotter (1765-1828), fick torpet sitt namn – Perstorp.

De sista torparna på stället var Theodor Svensson Dahl (1882-1943) och Hilda f Svensdotter (1884-1936), som fick 6 barn. De tillträdde torpet 1913. Dessförinnan var de statare på Sörbytorp. 1921 fick de friköpa torpet med 4,5 hektar mark. Theodor och Hilda bodde kvar livet ut. Därefter revs husen, och marken såldes till en granne. Sönerna Artur (1907-1980) och Bertil (1921-1995) blev kvar i Sörby. De bodde i ett hus intill skolan, där även deras broder Fritz (1924-2018) bodde en period.

Grundmurarna till både bostadshus och ladugård finns kvar, och även en källare ingrävd i en backe i närheten.