Skräddaren Nils Andersson (1828-1908) och pigan Pernilla Nilsdotter (1839-1923) gifte sig 1858 och fick 1861 ta upp ett nytt torp i Gränsbo. 2 av deras 5 barn emigrerade till USA. De bodde kvar på undantag när deras son Per tog över torpet 1894.

Karta 1920. Skräddarebacken var det östligaste av de 4 torp som fanns vid Gränsbo; ca 100 m västerut Gladers och Nils Olssons mittemot varandra, och ytterligare 100 m västerut Haddisatorpet (som brann ner ungefär 1923). Dessutom fanns 4 torp/gatehus österut längs vägen in mot Sörbytorp. Översiktsbilden nedan visar var Gränsbo är beläget.

De sista torparna på stället var Nils Andersson (1893-1979) och Hilma f Nilsdotter (1889-1977), som hade 9 barn. De gifte sig 1915, och drev sedan torpet tills det brann 1948, sista året med dottern Elsa (1923-2011) och svärsonen Verner Johnsson (1910-1989). Enligt jordbrukstaxeringen 1944 brukade de 7 hektar.

Skräddarebacken, troligen 1920-talet.

Grundmurarna av både boningshus och ladugård finns kvar och även resterna av en jordkällare i backen bakom husen.

På backkrönet bakom torpet finns 2 runda stensättningar med 6 och 7 m diameter, som troligen är gravar från järnåldern eller bronsåldern.