Vi samlas i Toms lada kl 09.00 för städning och målning.

Kom gärna och hjälp till.

Styrelsen