Sörby byalag har ett pågående projekt att sätta upp informationsskyltar på platser i socknen där det funnits hus, torp, gårdar eller andra märkvärdigheter. På denna sidan kommer vi succesivt att fylla på med information om var skyltarna finns. De första 30 skyltarna är nu på plats.

Informationstavlor uppsatta av Sörby Byalag.

För varje skyltat objekt finns även mer information och vägvisning på respektive sida nedan.

 1. Sjudarehuset
 2. Nils Mattes
 3. Gamla Prästgården
 4. Knaberhyttan
 5. Stora Slätteke
 6. Spjuts soldattorp / Viktors
 7. Perstorp / Dahls
 8. Brydestuan
 9. Skräddarebacken
 10. Snyggs soldattorp / Gladers
 11. Hulta-Hannans
 12. Knaggahuset vid Slätteke
 13. Skräddarelyckan – Mattis Nilssons torp
 14. Holbecks torp
 15. Anders Anderssons torp
 16. Kröppahuset
 17. Högahem
 18. Elesåkra – Nils Håkanssons torp
 19. Västra Brännerna – Nilstorp – Tages
 20. Smålanden Gård 3 – Krabbehuset
 21. Hellqvists torpruin
 22. Småskolan
 23. Haddisatorpet vid Gränsbo
 24. Gamla Fruehagen
 25. Knaggahuset vid Fruehagen
 26. Hästförsäljningsbyrån
 27. Gietsten – Hultastenen
 28. Mor Hålbäcks stuga
 29. Mor Hermans stuga
 30. Skomakare Bergstrands stuga
 31. Sissa Have
 32. Lilla Hultet
 33. Jättestenshuset

Hus som finns kvar

De hus som inte finns kvar har fått ett löpnummer i listan ovan. De hus som finns kvar och har ett postnummer finns istället med i listan nedan.

Pl 1245 – Stjernfelts

Pl 1246 – Jalklings

Pl 1247 – Ryggåsstugan

Pl 1249 – Pilshult

Har du frågor eller synpunkter på skyltarna, kontakta Ola Nilsson eller någon annan i styrelsen.

Ett stort tack till Sparbanksstiftelsen Vinslöv som sponsrat projektet!