Sörby byalag har ett pågående projekt att sätta upp informationsskyltar på platser i socknen där det funnits hus, torp, gårdar eller andra märkvärdigheter. På denna sidan kommer vi succesivt att fylla på med information om var skyltarna finns. De första 20 skyltarna är nu på plats.

Informationstavlor uppsatta av Sörby Byalag.

För varje skyltat objekt finns även mer information och vägvisning på respektive sida nedan.

 1. Sjudarehuset
 2. Nils Mattes
 3. Gamla Prästgården
 4. Knaberhyttan
 5. Stora Slätteke
 6. Spjuts soldattorp / Viktors
 7. Perstorp / Dahls
 8. Brydestuan
 9. Skräddarebacken
 10. Snyggs soldattorp / Gladers
 11. Hulta-Hannans
 12. Knaggahuset vid Slätteke
 13. Skräddarelyckan – Mattis Nilssons torp
 14. Holbecks torp
 15. Anders Anderssons torp
 16. Kröppahuset
 17. Högahem
 18. Elesåkra – Nils Håkanssons torp
 19. Västra Brännerna – Nilstorp – Tages
 20. Smålanden Gård 3 – Krabbehuset
 21. Hellqvists torpruin
 22. Småskolan
 23. Haddisatorpet vid Gränsbo

Har du frågor eller synpunkter på skyltarna, kontakta Ola Nilsson eller någon annan i styrelsen.

Ett stort tack till Sparbanksstiftelsen Vinslöv som sponsrat projektet!