1. Sjudarehuset
 2. Nils Mattes
 3. Gamla Prästgården
 4. Knaberhyttan
 5. Stora Slätteke
 6. Spjuts soldattorp / Viktors
 7. Perstorp / Dahls
 8. Brydestuan
 9. Skräddarebacken
 10. Snyggs soldattorp / Gladers
 11. Hulta-Hannans
 12. Knaggahuset vid Slätteke
 13. Skräddarelyckan – Mattis Nilssons torp
 14. Holbecks torp
 15. Anders Anderssons torp
 16. Kröppahuset
 17. Högahem
 18. Elesåkra – Nils Håkanssons torp
 19. Västra Brännerna – Nilstorp – Tages
 20. Smålanden Gård 3 – Krabbehuset
 21. Hellqvists torpruin
 22. Småskolan
 23. Haddisatorpet vid Gränsbo
 24. Gamla Fruehagen
 25. Knaggahuset vid Fruehagen
 26. Hästförsäljningsbyrån
 27. Gietsten – Hultastenen
 28. Mor Hålbäcks stuga
 29. Mor Hermans stuga
 30. Skomakare Bergstrands stuga
 31. Sissa Have
 32. Lilla Hultet
 33. Jättestenshuset

a