Information om sophämtningen i Sörby

Som Frilagt nu i ikväll rapporterat har vår skrivelse haft betydelse i kommunstyrelsen. Skrivelsen har hittills lett till viss turbolens bland en del politiker och tjänstemän. Politiker och tjänstemän har sett till att dela upp beslutet som gäller förslaget om samma sophämtningstaxa för alla och förslaget som gäller bl.a. samma tömningsintervall (lika ofta för alla) i två ärenden. Om majoriteteten beslutat att taxan ska vara densamma för alla är det förstås svårt att säga nej till förslaget om samma hämtningsintervall för alla. Det faktum att man på mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att vår skrivelse skulle bifogas till kommunstyrelsen var en liten seger. Men då jag upptäckte att man bifogat skrivelsen enbart till det andra ärendet skrev jag ett argt brev till kommunsekreteraren. Det ledde faktiskt till att hon ändrade i utskicket så att vår skrivelse blev bilagd båda ärendena. Detta enligt uppgifter jag fått refererade från mötet. Att alliansen la ner sina röster i onsdags är ovanligt och kan tyda på att man inspirerats av vår kritik och vill vänta med att ta ställning. VDn (avgående) för Hässleholms miljö AB kunde tydligen inte svara på en del frågor som ställdes på mötet med anledning av vår skrivelse. Alliansen vill kanske inte riskera att stödja ett beslut som ev. kan få någon slags bakläxa av domstol. Avgörandet som kommer i kommunfullmäktige d. 26 sep är i alla fall inte givet. Då vi ju har ett minoritetsstyre i kommunen finns fortfarande en chans att förslaget fälls. Om inte laddar jag upp för ett överklagande, hälsar Jan Inge.

soptunnor-e1471373886900

http://www.frilagt.se/2016/08/24/kraftigt-hojd-renhallningstaxa-och-forsamrad-miljo/