Översiktskarta
Pl 1245 = fastigheten Stora Slätteke 1:8

Det första torpet här byggdes troligen under 1870-talet, men de första åren är lite osäkra. Den förste torparen som säkert bodde här var Anders Jonasson ( 1830 – 1897) med hustru Sissa Olsdotter (1833 – 1908). De hade varit torpare i Ry, tills de flyttade hit 1885. I bouppteckningen efter Anders var de värdefullaste ägodelarna; 1 boningshus à 200 kr, 1 ekonomihus à 100 kr och en ko à 40 kr. Inga husdjur utöver denna ko fanns i bohaget.

Det verkar som om Anna Nilsdotter (1856 – 1930) flyttade in 1907. Änkan Sissa bodde kvar tills hon dog. Även Annas syster Pernilla (1859 – 1930) skall ha bott här, men var skriven i föräldrahemmet Hultahagen.

1932 köptes huset av Nils (1867 – 1938) och Ingrid Eliasson (1866 – 1939) som varit torpare (på nuvarande pl 1248). Deras dotter Frida (1901 – 1987) och son Ivar (1907 – 1987) med hustru Elvira Eliasson (1907 – 1970) bodde där ett tag.

1945 köptes huset av Emil (1888 – 1972) och Hilda Svensson (1886 – 1966).

Emil Svenssons hus 1971

Huset står kvar och används som permanentbostad.