Översiktskarta
Pl 1246 = fastigheten Stora Slätteke 1:2

Huset byggdes 1881 av Per Mattisson (1820 – 1897) och Bengta Jönsdotter (1844 – 1927) som ”undantagshus”, när de 1881 lämnade över torpet (nuvarande pl 1247) till sonen Erik Persson.

Efter Bengtas död 1927 köptes huset av Frans (1895 – 1977) och Gusti Persson (1898 – 1960). De flyttade 1929 till Vinslöv och hyrde ut huset till olika hyresgäster. 1931 köptes huset av Sven (1874 – 1940) och Amanda Herrlin (1874 – 1954). 1937 friköpte de fastigheten enligt ensittarlagen. 1942 köptes fastigheten av Gustaf (1876 – 1965) och Ida Nordin (1880 – 1964). Efter dem har huset omväxlande varit fritidshus och permanentbostad.

Idag används huset som permanentbostad.