Orienteringskarta
Pl 1247 ”Ryggåsstugan” är avstyckad som Stora Slätteke 1:7
Enligt inhuggen text är huset byggt 1806

Huset byggdes 1806 som torp under Sörbytorps säteri. Byggnaden följer en lokal tradition med central ryggåsstuga som dagligstuga, omgiven av kammare och förrådsutrymmen vid gavlarna.

Förste torpare på platsen verkar vara Per Persson (ca 1773 – 1821) och Kierstena Henriksdotter (1763 – 1808). Efter hustruns död gifte Per om sig med Ingar Persdotter (ca 1771 – 1838). Barnen från bägge äktenskapen avled före föräldrarna. Ca 1835 tog Ingars bror Sven Persson (1782 – 1840) över torpet. Näste torpare blev Svens och Ingars brorson Per Mattisson (1820 – 1897) och hans hustru Malena Svensdotter (1814 – 1871). 1881 byggde Per och hans 2:a hustru Bengta Jönsdotter (1844 – 1927) ett nytt hus åt sig (nuvarande Pl 1246). Sonen Erik Persson (1856 – 1940) med hustru Bengta Månsdotter (1861 – 1953) tog över torpet. De flyttade 1905 till Färlöv.

Ca 1919. Svante och Anna Svensson med sönerna Manfred och Anund framför sitt torp.

Ny torpare 1905 blev Svante Svensson (1869 – 1956) och Anna f Mattisdotter (1874 – 1967). De flyttade 1925 till Ranseröd. Näste torpare blev Emil (1888 – 1972) och Hilda Svensson (1886 – 1966). De blev de sista torparna på platsen. 1945 flyttade de till grannhuset (nu pl 1245).

Huset används nu som fritidshus.