Orienteringskarta med området vid Hultet markerat

Olof Pilo (1718 – 1795) föddes i Sörmland 1718 i en målarfamilj. Hans mer kände bror Carl Gustaf är känd för att ha målat en paradmålning av Gustaf III’s kröning, idag på Nationalmuseum. Carl-Gustaf vistades i Kristianstad 1737, möjligen var Olof tillsammans med honom då. Det är dock känt att han gifte sig på Sinclairholm 1740, och att han därefter bodde på olika adresser i Kristianstad, men från 1746 står han som inhyst på Stora Slätteke, och från 1753 som boende i det nya torpet Pilshult. Han försörjde sig som kyrko- och allmoge-målare i trakten. Han var gift med prästdottern från Sörby; Helena Christina Schartau (1728 – 1787). 1792 flyttade han till sin son Carl Gustaf i Jämtland. Torsten Karlsson har skrivit om Olof Pilo i Västra Göinge Hembygdsförenings årsskrift 1967.

Nästa torpare var Måns Olsson (ca 1741 – 1832) och Malena Nilsdotter (ca 1753 – 1820) som brukade torpet till 1827 då sonen Nils Månsson (1782 – 1844) tog över torpet. När han dog ogift 1844 tog hans systerson Jöns Sonesson (f 1821) och Ingar Tuvesdotter (f 1823) över torpet. De emigrerade 1869 till Amerika.

Kristianstadsbladet 1869-03-06

Torpet togs över av Mattis Persson (1841 – 1922) och Bengta Persdotter (1841 – 1930). 1912 tog deras son Per (1876 – 1947) och Ida Mattisson (1893 – 1973) över. När de 1933 flyttade till Lönsboda togs torpet över av Jonas (1887 – 1974) och Olga Johansson (1893 – 1986). De blev de sista torparna på platsen och flyttade ungefär 1952 till Norra Sandby. Byggnaderna styckades sedan av som Stora Slätteke 1:6.

Idag används husen som permanentbostad.