Sten Persson och Edvin Tuvesson (kan ha varit någon som uppvaktade Anna) 1920-talet

Anna Stensson framför huset 1940-talet, Då var halmtaket bytt mot ”sticketak”

Huset har moderniserats och fått cementplattor på taket, 1950-talet

Sten Nilsson vid sin präktiga vedstack, 1950-talet

Så här ser fastighet 9:25 ut 2019, en fantastisk, varsam renovering gjord av Steen och Ulla Helweg-Andersen