Fastighetsbeteckning: Smålanden 2:2
Enligt en byggnadsinventering i Hässleholms kommun gjord 1977 framgår att längan blev troligen byggd vid 1800-talets mitt. Den användes länge som ”fattigstuga” i församlingen. Stackala-stuan = fattighuset
Det var ett långt smalt hus där från början tre familjer bodde.. Bl a skolstäderskan Hulda som flyttade dit när Knaberhyttan brann ner ung 1925. Hon mjölkade på Torp, eldade i skolan, städade i skolan på eftermiddagen och mjölkade på kvällen på Torp. Hulda hade flera barn med olika fäder.
Fattighuset verkar ha varit i församlingens ägo fram till omkring 1940, då det såldes till Axel o Lina Gustavsson.

 

Fastighet 2:2 2019
Fotot från omkr 1927-30: från höger Rut Nilsson utanför boningshuset på Sörby 18:3 med barnen Inga och Anna, drängen Ivan Jonsson med 2 hästar och hjälpen Hilda (efternamn okänt). Rut hade nyss blivit änka då hennes make Anders dött (troligen lunginflammation) 1927. Det är nog ett skäl till de dystra minerna på fotot. Livet var hårt. Anders och Rut hade tagit över gården, en av flera arrendegårdar i byn som ägdes av kyrkan, 1918. Rut hade också sonen Nils (Nisse) som kom att bo på gården i praktiskt taget hela sitt liv. Efter att Rut blivit änka skötte hon gården tillsammans med främst Nils och under några år också en dräng. Huset har ett sticketak (spåntak) som var mycket vanligt vid den här tiden. Men några år senare kläddes boningshuset (liksom många hus i bygden) med cementpannor som tillverkades i en liten fabrik nära Lommarp. De brukar kallas Algot Bruhn-pannor. Lägg också märke till Ruts trätofflor som gav bra skydd åt fötterna t ex då hon mjölkade, men de var nog lite obekväma att gå mycket i. Enligt boken Skånska gods och gårdar fanns det på 1940-talet 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur och ett 50-tal höns på gården.

Fastighet 18:3 2019


Sörby 9:25
Elna Abrahamsdotter (1820-1936)
Köpte huset tillsammans med Ola Andersson, Nils Nilsson och Pernilla Nilsdotter 1864. Ola Andersson dog 1865. Elna gifte om sig med Per Nilsson (1812-1893). Elna hade en dotter med sig, Anna Magnusdotter (1854-1907) och Per hade med sig flera barn bl a Sten Persson (1852-1936).
Sten Persson ca 1870
Anna Persson ca 1870
Anna och Sten fattade tycke för varandra och blev ett par (sammanbragta barn). De arrenderade ut 9:25 och arrenderade själva då nr 18 av kyrkan. Det som Alfred har idag.
Anna och Sten Persson fick 5 barn
Karl 1884, Gustav 1886, Emma 1888, Bernt 1891 (dog tidigt), Anna 1893
På bilden från ca 1900 syns: Agnes ?, Anna Sten, Emma Sten
Gustav Stensson (far till Bertil Stensson) och som drev arrendet på nr 18
Lärare Göranssons två pojkar Olle och Erik, Sten Persson och Anna Sten
Anna Sten Sörby 9:25 ca 1940 Halmtaket utbytt mot sticketak
Sten Nilsson bygger vedstack Huset har nu fått cementplattor på taket
Så här ser fastighet Sörby 9:25 ut 2019. Fantastiskt och varsamt renoverat av Steen och Ulla Helweg-Andersen
Sörby 9:23
Emma Nilsson 1965
Sörby 9:23
Anna-Lisa och Elsie Fransson 1943
I bakgrunden Elsies hus, numera Lindbergs
Slottet började byggas på 1870-talet av Kjell Christian Barnekow (1843-1874) med hustru Lotten f Duvall (1844-1926). Arkitekten hette Mauritz Frohm. Huset byggdes till av Adolf Barnekow (1838-1924) som gifte sig med sin svägerska när hon blivit änka. Första familj som flyttade in var Adolf och Lotten Barnekow. Byggnaden blev med tiden illa däran bl a p g a dålig dränering, läckande tak och att väggarna var illa byggda. Slottet revs därför 1947 av Adolfs och Lottens son Ragnar Barnekow.


Lotten Barnekow
Adolf Barnekow
Sörby torp 2019
År 1867 immigrerade Nils Larsson (född i Sörby) till USA. 1902 uppförde han denna kopia av Sörby slott i Voorhies County. På youtube.com/watch finns det några filmsnuttar som ättlingar till Nils har spelat in, där de berättar om hans liv i USA.