Fastighetsbeteckning: Smålanden 2:2
Enligt en b yggnadsinventering i Hässleholms kommun gjord 1977 framgår att längan blev troligen byggd vid 1800-talets mitt. Den användes länge som ”fattigstuga” i församlingen. Stackala-stuan = fattighuset
Det var ett långt smalt hus där från början tre familjer bodde.. Bl a skolstäderskan Hulda som flyttade dit när Knaberhyttan brann ner ung 1925. Hon mjölkade på Torp, eldade i skolan, städade i skolan på eftermiddagen och mjölkade på kvällen på Torp. Hulda hade flera barn med olika fäder.
Fattighuset verkar ha varit i församlingens ägo fram till omkring 1940, då det såldes till Axel o Lina Gustavsson.

Slottet i Sörby

Sörby förr och nu