Klicka på nedanstående länk och sedan på dokumentet som kommer upp

Verksamhetsberättelse-2017917 pdf

Årsmötesprotokoll 2018[1000]

Konstituerande styrelsemöte 2018-2[999]
styrelseprotokoll 2018-1.1[922]

2018-05-16 Styrelseprotokoll 2018-3-1[1054]

2018-10-03 Styrelseprotokoll 2018-4[1234]

2019-02-06 Styrelseprotokoll Sörby Byalag[1319]