Årsmötet inleddes i Johans Lada med premiärvisning av byalagets stora trätavla. Tavlan omfattar tidigare och nuvarande hus och gårdar i Sörby socken. Sven-Erik Eriksson har byggt upp bordstavlan efter ett omfattande kartunderlag som tagits fram av Ola Nilsson.

Många samlades runt trätavlan innan det var dags att ta sig till Kyrkhuset och själva årsmötesförhandlingarna.

Efter de sedvanligt korta årsmötesförhandlingarna och sedan kaffe med hembakat i det fullsatta Kyrkhuset handlade det om Sörby sockens historia. Jan Inge Jönhill berättade först lite om varför socknarna bildades och visade statistik över befolkningsutvecklingen i socknen från 1500-talet till idag. Sedan tog Ola Nilsson vid och berättade om Laga skifte i Sörby 1833 – 1837. Skiftesreformen var den största omvälvning som skett i byns historia. Ola visade hur hus och gårdar flyttades ut ur byns mitt invid kyrkan. Flera gårdar flyttades till de platser där ligger idag. Jan Inge fortsatte med att berätta och visa dokument m.m. om Sörby Nr 18. Gården, som tidigt delades i två gårdar, var en extra prästgård för Sörbys präster. Med hjälp av bevarade handlingar och mycket som går att finna på nätet idag visades gårdens starka anknytning till kyrkan fram till för ett par decennier sedan. Jan Inge berättade i slutet om arrendatorerna Anders och Rut Nilsson och sedan sonen Nisse som blev siste arrendator på gården Nr 18:3.