Vi var 11 stycken som fick lyssna på Lars Påhlssons mycket intressanta föredrag om det väldigt slutna Nord-Korea.

Lars Påhlsson i kyrkhuset 22/11 – 2023