Lördagen den 4 september samlades flera av byalagets medlemmar för att slutföra arbetet med att göra domarringen och de två stensättningarna, vid vad som kallas Sörby Tingsbackar, Torp, tillgängliga för allmänheten. Tidigare hade en del träd fällts och buskar röjts. Det återstod att lägga flis på stigen från vägen till fornlämningarna och att sätta upp en informationsskylt. Det blev en fin eftermiddag på sensommaren. Då jobbet var klart bjöd byalaget på grillad korv med bröd och en av deltagarna kom med en korg fina äpplen.