En underbar dag, 2019-05-19 besökte vi Gumlösa kyrka där Lars Bertilsson på ett fängslande sätt berättade kyrkans historia. Därefter begav vi oss till Hälleberga backe och en tuff stigning upp till toppen, där vi tog en fika. Efter det tog Bengt Persson över och guidade oss runt bland källor, blommor, ruiner och bergsknallar. Jag låter bilderna själv få berätta.

Samtidigt vill Sörby byalag tacka våra utomordentliga guider under dagen. Foton har lämnats av Jan Inge, Steen och Yvonne.