Många bybor samlades till byalagets höstfest lördagen den 3 september i Johans lada.

(Foto Jan Inge Jönhill)