Arthur Göransson var folkskollärare i Sörby 1921-1954. Arthur var också bland annat bibliotekarie för skolbiblioteket, ordförande i barnavårdsnämnden och revisor för Sörby kommuns räkenskaper. Vid ett möte den 18 maj 2022 med några intresserade från byalaget berättade sonsonen Anders Göransson och hans fru om sin farfar och visade en mängd material som Arthur Göransson efterlämnat. Anders donerar tre stora pärmar och lånar ut ytterligare två pärmar med dokument, foton m.m. om Sörby skolas historia och mycket annat.

På fotot bl.a. Sven-Olof Persson, t.v., som gick i Sörby folkskola i slutet av 1940-talet och längst t.h. Anders Göransson
På fotot bl.a. Tyra Mattsson, t.v., som också gick i Sörby folkskola i slutet av 1940-talet