Pelle Gunnarsson berättade för 15-20 svampintresserade bybor om vilka svampar vi kan, bör eller inte skall plocka och varför.

(foto: Ola Nilsson)