Delar av styrelsen – Elle, Sven-Erik, Calle, Fredrik och Ola – satte upp de första informationsskyltarna om gamla byggnader i Sörby. Efterhand är det meningen att det skall bli många fler. Projektet är finansierat av Sparbanksstiftelsen Vinslöv. Skyltarna är utformade av Ola Nilsson tillsammans med resten av styrelsen, och tryckta av Litografen i Vinslöv.

Foto: Calle Hansson och Ola Nilsson

Läs mer här: http://www.sorbybyalag.se/hus-fran-forr/