Medlemsavgiften 2021 och årsmöte i höst

Pandemin och restriktionerna som gäller tvingade oss att ställa in de flesta planerade evenemang under förra året och detsamma gäller i år. Nu hoppas vi kunna återuppta aktiviteterna i höst. Styrelsen har beslutat att medlemsavgifter som betalts för 2020 också gäller för hela 2021.

Vi planerar att börja höstens aktiviteter med årsmöte onsdagen den 1 september 2021. Förutom sedvanliga årsmötespunkter (som vi brukar klara av på rekordtid) kommer föreläsaren Bengt Olsson att berätta och visa bilder från sin tid som hjälparbetare i Nepal efter jordbävningen 2015. Och så bjuder vi på kaffe och kakor. (2021-04-28)

Bidrag till upprustning av fornlämning

Byalaget har nu fått beviljat de pengar styrelsen ansökt om, 21 000, för upprustning av och kring fornlämningarna vid Sörby Tingsbackar, Torp. Där finns en domarring och två stensättningar som byalaget hade en utflykt till hösten 2019. Tack vare bidraget kan vi före sommaren få röjt träd och buskar, iordningställt en stig till fornlämningarna, en liten parkeringsplats, en skylt som visar vägen och en informationstavla.

Byalagets styrelse

Byalagets hemsida

Byalagets hemsida kommer successivt att göras om och förbättras. Vi beklagar vissa brister och hoppas att alla snart kan ta del av, förutom aktuell information om våra aktiviteter, foton m.m. från våra utflykter och från Sörby förr i tiden.