Onsdagen d. 24 november kl. 19.00: Berättarafton.

K.G. Johnsson från Cederborgsällskapet berättar om författaren Carl August Cederborg. Cederborg (1849-1933) skrev historiska romaner där han blandade faktiska personer och händelser med sägner. Göingehövdingen och Önnestads präst är ett par av hans mest kända romaner. Byalaget bjuder på fika!

Den 23 december: Tomten vid Hultastenen

Liksom tidigare år återkommer vi med det populära arrangemanget, Tomten vid Hultastenen.

Bidrag till upprustning av fornlämning

Byalaget har fått beviljat de pengar styrelsen ansökt om, 21 000, för upprustning av och kring fornlämningarna vid Sörby Tingsbackar, Torp. Där finns en domarring och två stensättningar som byalaget hade en utflykt till hösten 2019. Tack vare bidraget kan vi före sommaren få röjt träd och buskar, iordningställt en stig till fornlämningarna, en liten parkeringsplats, en skylt som visar vägen och en informationstavla.

Byalagets styrelse

Byalagets hemsida

Byalagets hemsida kommer successivt att göras om och förbättras. Vissa brister ska avhjälpas så att alla snart kan ta del av, förutom aktuell information om våra aktiviteter, foton m.m. från våra utflykter och från Sörby förr i tiden.