Sörby socken i början av 1900-talet

Gränserna i rött. (Ur Häradsekonomiska kartan 1926-34.)

Sörby idag

Ur kartvisare från SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) 2021.

Äldre kartor över Sörby

Ur Ur Buhrmans karta över Skåne 1684. Första någorlunda korrekta kartan över Skåne.
Geografisk karta över Sörby socken 1702