Flugblomster

Flugblomster, så som Steen såg dem

Fläcknycklar

Fläcknycklar i närbild

Kärrspira

Grön-vit nattviol

Kråkklöver

Vaxnycklar

Sileshår

Blommande tranbär

I gåsmarsch ut över mossen med vår fantastiska guide Ole Tryggeson. Perfekt väder. Efteråt fika i slåtterängen till ljuvlig sång av trädgårdssångaren.

Han (Steen) har inte trillat, utan smyger på flugblomster.