En underbar dag, 2019-05-19 besökte vi Gumlösa kyrka där Lars Bertilsson på ett fängslande sätt berättade kyrkans historia. Därefter begav vi oss till Hälleberga backe och en tuff stigning upp till toppen, där vi tog en fika. Efter det tog Bengt Persson över och guidade oss runt bland källor, blommor, ruiner och bergsknallar. Jag låter bilderna själv få berätta.

Samtidigt vill Sörby byalag tacka våra utomordentliga guider under dagen. Foton har lämnats av Jan Inge, Steen och Yvonne.

Samling utanför Gumlösa kyrka
Kyrkvaktmästare Lars Bertilsson berättar kunnigt om Gumlösa kyrka och dess speciella historia
Taket i Gumlösa kyrka pryds av franska liljor, troligen eftersom det var munkar i katolska Cisterciensorden som var med och byggde kyrkan som invigdes 1192
Kyrkans mycket gamla dopfunt
Rökelsekar
En mycket gammal Kristusbild i trä som räddades ur branden år 1612 under Gustaf II Adolfs skövlingståg
En ängel på andra våningen i kyrkan
Utflykten fortsatte med en tuff vandring upp mot toppen av Hälleberget
En välbehövlig fikapaus efter att vi bestigit Hälleberget
Uppe på Hälleberget fanns förr en vattenreservoar och fortfarande står ofta vatten här
En stjärnblomma, kanske den Linné beskrev då han var här i mitten av 1700-talet
Sprickor i berget
Den mycket gamla eken har slagit ut i år igen
Gulplister som Linné också hittade här
Hemåt det bär