Foto: Jan Inge Jönhill

Samling på gården Gränsbo, där guiden Lars Erik Olofsson berättade om föräldragården som han bodde och växte upp på från 1957 och om granngårdarna och livet på den tiden.
Vi tittade på domarringen som har nio stenar i en ring (det brukar bara vara sju stycken). Steen berättade.
Vi fikade på Ö Brännerna, som är Elles föräldrahem. Elle berättade om gården.
Steen guidade vidare till en fossil åker i närheten. Fossila åkrar är fornminnen från bronsåldern eller yngre stenåldern. En typisk rest av små stenrösen som finns här.
Sista anhalten på dagens vandring. Steen berättade om Sörbys enda kända älvkvarn. Älvkvarnar är skålgropar i stora stenar och de uthuggna groparna, som ofta är ganska små som i denna sten, där det finns åtminstone tre sådana gropar, anses ha haft rituell betydelse. Man offrade för bättre skörd eller fruktbarhet och enligt vissa källor smorde man ständigt in groparna med fett.
Steen (och byalaget) tackade Lars Erik Olofsson för hans medverkan under dagen.