Sven-Erik, Knut och Calle diskuterar upplägget
Calle, Tom och Elle djupt koncentrerade
Strax färdiga med två strykningar Tack till Sven-Erik, Elle, Tom, Calle, Fredrik, Knut och Yvonne