Verksamhetsberättelse-2017917 pdf

Årsmötesprotokoll 2018[1000]

Konstituerande styrelsemöte 2018-2[999]
styrelseprotokoll 2018-1.1[922]

2018-05-16 Styrelseprotokoll 2018-3-1[1054]

2018-10-03 Styrelseprotokoll 2018-4[1234]

Sörby Byalag Styrelseprotokoll 2019-2[1493]]

2019 Årsmötesprotokoll[1482]

Verksamhetsberättelse 2018 Sörby byalag[1485]

Sörby Byalag Styrelseprotokoll 2019-3[2374]

Sörby Byalag Styrelseprotokoll 2019-4[2681]